Mësoni se si të ndërtoni faqe interneti falas! Shkolla e Lartë "Nehemiah Gateway", në bashkëpunim me "Hack the Web", ofron kurse falas 12-javore online për të mësuar ndërtimin e faqeve të internetit nga 9 marsi deri më 30 maj. 

Një program i përshtatur sipas nevojave personale - 10 orë në javë.

Zhvillohet përmes Google Classroom dhe Zoom të organizuar nga instruktorët.

Studentët do të kenë akses në një manual trajnimi, ushtrime praktike, dhe dy herë në në javë të hapur për pyetje nga të interesuarit.

Kursi do të jetë në gjuhën angleze. Të interesuarit duhet të kenë një kompjuter dhe të kenë njohuri themelore të algjebrës. 

Nëse jeni të interesuar vizitoni linkun më poshtë për tu regjistruar:

Tinyurl.com/HackTheWeb2021

Suksese!