Ne besojmë 

se çdo individ ka të drejtën të jetojë me dinjitet dhe pavarësi.

Në çdo gjë që ne bëjmë, përpiqemi të fuqizojmë njerëzit që në mënyrë të qëndrueshme dhe të pavarur të ndërtojnë jetët e tyre. 

Sociale dhe Mjekësore

Nëpërmjet fizioterapisë, edukimit për personat me aftësi ndryshe dhe shumë shërbimeve të tjera, ky projekt synon të kthejë shpresën dhe dinjitetin tek shumë njerëz.  

Shkolla NEHEMIA

Aplikon metoda të zhvilluara të mësimdhënies dhe synon vendosjen e vlerave te nxënësit nga kopshti në klasën e XII-të.

NG University

Ndërthurja e praktikës me teorinë mundëson pajisjen e studentëve me aftësi dhe njohuri.  

Amaro Tan

Mundësimi i një ambienti inkurajues dhe të dashur për fëmijët, ku ata të mund të zhvillohen më tej, pavarësisht mundësive financiare. 

 

Të rejat e fundit

 

 

Buletini më i fundit

Letër informuese 

Na ndiqni në Facebook

 

Raporti Vjetor 2022

BËHU PJESË E FAMILJES NEHEMIAH GATEWAY!

Aktivizohu Dhuro Dhuro (SHBA)