Lajmërime të rëndësishme

“PËRGJEGJËSIA SOCIALE”

Vizitë tek Qendra “Drita e Shpresës”

Fëmijët janë e ardhmja jonë!

Shkolla NEHEMIA synon të përtërijë metodat e mësimdhënies, duke ofruar një edukim të gjithanshëm. 

Qëllimi ynë është që të formojmë personalitetin e nxënësve tanë dhe t'i ndihmojmë ata të zbulojnë potencialin e tyre, duke i frymëzuar që të jenë përgjegjës për jetët e tyre, të familjeve të tyre dhe shoqërisë, në të cilën ata jetojnë. 


477

Nxënës

512

Alumni

98%

Ndjekin studimet në arsimin e lartë

31%

Ndjekin studimet në arsimin e lartë jashtë vendit


Data të rëndësishme dhe Blogu i Shkollës NEHEMIA

Blog

“PËRGJEGJËSIA SOCIALE”

Vizitë tek Qendra “Drita e Shpresës”

 

Revista Shkolla NEHEMIA