Në kuadër të Tetorit Gjerman, nxënësit e klasës së katërt në Shkollën Nehemia me monitorimin e mësueses së lëndës së Gjermanishtes realizuan teatrin në gjuhën gjermane "Der König und das Gespent".("Mbreti dhe fantazma")

Mësojmë dhe argëtohemi duke aktruar, kënduar dhe bashkëpunuar në grup.

Nxënësit pjesëmarrës në rolet e mëposhtme:

Autori: Ergi Yskollari

Mbreti: Samuel Dielli

Mbretëresha: Enki Balliu

Princi: Matei Daja

Princesha: Anja Çomo

Ministrat: Flavia Kadilli, Jasmina Hoxhallari

Shërbyesit: Rei Qose, Osvaldo Likollari

Fantazmat: Andrea Tika, Amelia Xhengo, Matia Naum