Mirë se vini te Shkolla NEHEMIA

Lajmërime të rëndësishme

Burri që mbillte pemë.

Dramatizim nga nxënësit e Shkollës NEHEMIA.

Fëmijët janë e ardhmja jonë!

Shkolla NEHEMIA synon të përtërijë metodat e mësimdhënies, duke ofruar një edukim të gjithanshëm. 

Qëllimi ynë është që të formojmë personalitetin e nxënësve tanë dhe t'i ndihmojmë ata të zbulojnë potencialin e tyre, duke i frymëzuar që të jenë përgjegjës për jetët e tyre, të familjeve të tyre dhe shoqërisë, në të cilën ata jetojnë. 


470

Nxënës

329

Alumni

98%

Ndjekin studimet në arsimin e lartë

30%

Ndjekin studimet në arsimin e lartë jashtë vendit


Data të rëndësishme dhe Blogu i Shkollës NEHEMIA

Blog

Burri që mbillte pemë.

Dramatizim nga nxënësit e Shkollës NEHEMIA.

Takimet me prindër

24 shtator  2021

12 nëntor 2021

14 janar 2022

12 prill 2022

30 qershor 2022