Lajmërime të rëndësishme

Teatër në gjuhën gjermane!

"Der König und das Gespent"("Mbreti dhe fantazma")

Në ndihmë të të moshuarve!

Iniciativë e qeverisë së nxënësve së Shkollës NEHEMIA!

Fëmijët janë e ardhmja jonë!

Shkolla NEHEMIA synon të përtërijë metodat e mësimdhënies, duke ofruar një edukim të gjithanshëm. 

Qëllimi ynë është që të formojmë personalitetin e nxënësve tanë dhe t'i ndihmojmë ata të zbulojnë potencialin e tyre, duke i frymëzuar që të jenë përgjegjës për jetët e tyre, të familjeve të tyre dhe shoqërisë, në të cilën ata jetojnë. 


470

Nxënës

329

Alumni

98%

Ndjekin studimet në arsimin e lartë

30%

Ndjekin studimet në arsimin e lartë jashtë vendit


Data të rëndësishme dhe Blogu i Shkollës NEHEMIA

Blog

Teatër në gjuhën gjermane!

"Der König und das Gespent"("Mbreti dhe fantazma")

Në ndihmë të të moshuarve!

Iniciativë e qeverisë së nxënësve së Shkollës…

 

Revista Shkolla NEHEMIA