Mirë se vini te Shkolla NEHEMIA

Lajmërime të rëndësishme

Olimpiada "Rroke Shkencën".

Nxënësit e Shkollës NEHEMIA zunë vendin e I-rë në lëndët biologji - kimi.

Fëmijët janë e ardhmja jonë!

Shkolla NEHEMIA synon të përtërijë metodat e mësimdhënies, duke ofruar një edukim të gjithanshëm. 

Qëllimi ynë është që të formojmë personalitetin e nxënësve tanë dhe t'i ndihmojmë ata të zbulojnë potencialin e tyre, duke i frymëzuar që të jenë përgjegjës për jetët e tyre, të familjeve të tyre dhe shoqërisë, në të cilën ata jetojnë. 


470

Nxënës

329

Alumni

98%

Ndjekin studimet në arsimin e lartë

30%

Ndjekin studimet në arsimin e lartë jashtë vendit


Data të rëndësishme dhe Blogu i Shkollës NEHEMIA

Blog

Olimpiada "Rroke Shkencën".

Nxënësit e Shkollës NEHEMIA zunë vendin e I-rë në…

Takimet me prindër

13 dhjetor 2019

13 prill 2020

29 maj 2020

10 qershor 2020