Revista NEHEMIA

Nxënësit e Shkollës NEHEMIA, edhe këtë vit, kanë krijuar dhe realizuar Revistën NEHEMIA. Në pamundësi të një versioni të printuar për shkak të COVID-19, mund ta shfletoni atë online tek blogu i Shkollës NEHEMIA. Nxënësit tanë kanë punuar dhe janë përkushtuar shumë për ta realizuar sa më mirë Revistën NEHEMIA.