Të nderuar prindër,

Nëse dëshironi të aplikoni për të regjistruar fëmijën tuaj në Shkollën NEHEMIA për vitin shkollor 2020-2021, tashmë mund ta bëni këtë edhe online.

https://www.nehemiah-gateway.al/al/nehemiah-school/Regjistrime

Në këtë faqe do të gjeni informacione edhe për kriteret e pranimit dhe procesin e regjistrimit. 

Në muajin gusht Shkolla NEHEMIA do t’ju njoftojë për datën e testit të pranimit dhe për procedurat e tjera.

Nëse dëshironi që aplikimin ta dorëzoni dorazi, mund të vini tek Shkolla NEHEMIA, Buçimas, duke filluar që nga data 18.05.2020, nga ora 09:00 deri në 13:00.

 

Nëse keni pyetje, kontaktoni:

Tel.: +355 83 600 403

shkolla-nehemia@ng.team

 

Gladiola Alarupi (Sekretarja e Shkollës NEHEMIA)

Cel.:+355 69 7092483

gladiola.alarupi@nehemiah-gateway.org

 

Agim Gorica (Nëndrejtor i kopshtit dhe arsimit fillor)

Cel.: +355 69 70 90 058

agim.gorica@ng.team

 

Entela Pano (Nëndrejtore e asrsimit të mesëm te ulët dhe arsimit të mesëm të lartë)

Cel.: +355 69 70 90 059

entela.pano@ng.team