Puno dhe studio

Program studimi Dual – Puno dhe studio!

 

Një program studimi dual ofron shumëllojshmëri. Tashmë ju keni mundësi që të punoni dhe të studioni në organizatën tonë. Programi i studimit Bachelor për “Ekonomi & Biznes” zhvillohet në qytetin e bukur turistik të Pogradecit. Kampusi i “Nehemiah Gateway University” ndodhet vetëm 200 metra larg nga liqeni i Ohrit. 

Periudha e praktikës mësimore sipas programit të studimit do të kryhet në vendin, për të cilin ju do të aplikoni. Në këtë mënyrë teoria merr jetë kur realizohet në praktikë! 

Profesorë me karrierë ndërkombëtare, përkujdesje individuale nga shkolla e lartë dhe organizata jonë, si dhe shumëllojshmëria e aktiviteteve në kampus, i japin formë modelin tonë.