STAF AKADEMIK

 

Që nga themelimi i tij në 2008, Universiteti Nehemiah Gateway ka promovuar barazinë dhe diversitetin. Si studentët ashtu edhe stafi mësimdhënës ndajnë një mjedis respekti dhe përfshirjeje që do të shërbejë si bazë për zhvillimin akademik dhe profesional.

NGU kërkon të sigurojë një hapësirë mësimi me një mjedis unik akademik që përpiqet të shkëlqejë në fushat e kërkimit dhe inovacionit

NGU është akredituar nga TRACS, FIBAA dhe ASCAL dhe njihet në 3 vende.

Required
Required
Required
Required
Required
Required
Adresa
Required
Required
Required
Required
Required
Required
Required
Required