SI VULLNETAR

 

Nehemiah Gateway Albania është pjesë e ekipit ndërkombëtar të Nehemiah Gateway. Që nga themelimi i tij në 1991, ne jemi përpjekur të përmbushim misionin tonë: Të ndihmojmë dhe fuqizojmë njerëzit që të formësojnë dhe përcaktojnë jetën e tyre me dinjitet dhe pavarësi në mënyrë të qëndrueshme.

Ndihma e qëndrueshme për vetë-ndihmë mund të funksionojë vetëm atëherë nëse sigurohet komunikimi paralel dhe pranimi i vlerave themelore si dhembshuria dhe frymëzimi. Simpatia nuk mund të fitohet; ajo duhet të jepet, dhe për këtë arsye ne kërkojmë njerëz që ndajnë pasionin tonë për të treguar dhembshuri dhe frymëzim nëpërmjet akteve të dashurisë dhe shpresës.

Required
Required
Required
Required
Required
Required
Adresa
Required
Required
Required
Required
Required
Required
Required
Required