PUNONJËS PËR POZICIONE TE PA KLASIFIKUAR ME LART

 

Nehemiah Gateway Albania është pjesë e ekipit ndërkombëtar të Nehemiah Gateway. Jemi prezent në tre lokacione të ndryshme në Shqipëri, Pogradec, Buçimas dhe Gjirokastër.

Që nga themelimi i tij në vitin 1991, ne jemi përpjekur të përmbushim misionin tonë: Të ndihmojmë dhe fuqizojmë njerëzit që të formojnë dhe përcaktojnë në mënyrë të qëndrueshme jetën e tyre me dinjitet dhe pavarësi.

Ne investojmë te njerëzit përmes katër blloqeve të ndryshme ndërtimore, përmirësimit social dhe mjekësor, arsimit, fuqizimit të projektit dhe zbatimit të vlerës bazë.

 

Required
Required
Required
Required
Required
Required
Required
Adresa
Required
Required
Required
Required
Required
Required