PUNONJËS MJEKËSOR & SOCIAL

 

Nehemiah Gateway Albania është pjesë e ekipit ndërkombëtar të Nehemiah Gateway. Që nga themelimi i tij në vitin 1991, ne jemi përpjekur të përmbushim misionin tonë: Të ndihmojmë dhe fuqizojmë njerëzit që të formojnë dhe përcaktojnë në mënyrë të qëndrueshme jetën e tyre me dinjitet dhe pavarësi.

Ne investojmë te njerëzit përmes katër blloqeve të ndryshme ndërtimi, duke përfshirë përmirësimin social dhe mjekësor. Në një vend ku nevojat janë dërrmuese, ne ofrojmë një sërë shërbimesh për fëmijët dhe të rriturit me aftësi të kufizuara mendore ose fizike, të tilla si Fizioterapia, Logopedia, edukimi për nevoja të veçanta dhe ndihma ndihmëse.

Required
Required
Required
Required
Required
Required
Adresa
Required
Required
Required
Required
Required
Required
Required