STAF PEDAGOGJIK

 

Shkolla Nehemia fokusohet në përgatitjen e fëmijëve përmes zhvillimit akademik, praktik dhe social. Ne inkurajojmë stafin dhe nxënësit tanë që të shprehin idetë e tyre dhe të krijojnë lidhje domethënëse për të mbështetur procesin e të mësuarit. Sjellja sociale është e rëndësishme për ne, pasi ne besojmë se aftësia për të qenë të dhembshur, të gatshëm për të ndihmuar dhe gjithëpërfshirës është e një rëndësie të veçantë. Nga kopshti në shkollën e mesme ne synojmë të shkëlqejmë në ofrimin e arsimit integral dhe një mjedisi gjithëpërfshirës.

Required
Required
Required
Required
Required
Required
Adresa
Required
Required
Required
Required
Required
Required
Required
Required