Mirë se vini te Shkolla NEHEMIA

Lajmërime të rëndësishme

Teatër në gjuhën gjermane!

"Der König und das Gespent"("Mbreti dhe fantazma")

Fëmijët janë e ardhmja jonë!

Shkolla NEHEMIA synon të përtërijë metodat e mësimdhënies, duke ofruar një edukim të gjithanshëm. 

Qëllimi ynë është që të formojmë personalitetin e nxënësve tanë dhe t'i ndihmojmë ata të zbulojnë potencialin e tyre, duke i frymëzuar që të jenë përgjegjës për jetët e tyre, të familjeve të tyre dhe shoqërisë, në të cilën ata jetojnë. 


470

Nxënës

329

Alumni

98%

Ndjekin studimet në arsimin e lartë

30%

Ndjekin studimet në arsimin e lartë jashtë vendit


Data të rëndësishme dhe Blogu i Shkollës NEHEMIA

Blog

Teatër në gjuhën gjermane!

"Der König und das Gespent"("Mbreti dhe fantazma")

Takimet me prindër

24 shtator  2021

12 nëntor 2021

14 janar 2022

12 prill 2022

30 qershor 2022