NEHEMIAH GATEWAY Albania

    

Vullnetarë profesionistë

Projektet tona të ndryshme kërkojnë në vijueshmëri profesionistë kompetentë, të cilët janë të gatshëm të ndihmojnë me kohën dhe njohuritë e tyre. Deri më tani, ne kemi pasur përvoja shumë të mira me profesionistë vullnetarë, të cilët vazhdimisht kanë ndihmuar në projekte, gjë që ka qenë përfituese për të gjitha palët.

Projektet e mëposhtme ofrojnë mundësi praktike për profesione të ndryshme:

Docentë, specialistë

 • Forume, grupe shkencore
 • Module edukimi, bllloqe seminaresh në N.G. University
 • Kërkim 

Po, Jam i/e interesuar »

Mësues, studentë

 • Ndihmë, orë mësimore (Anglisht/Gjermanisht)
 • Kurse intensive (Anglisht/Gjermanisht)
 • Mësimdhënie në institucionet arsimore të Nehemiah Gateway Shqipëri (gjithashtu dygjuhëshe) 

Po, Jam i/e interesuar »

Nxënës, studentë

 • Hapësira sociale një vit pas përfundimit të shkollës së mesme
 • Hapësira sociale e një semestri
 • Pjesëmarrja në një projekt për qëllime orientimi profesional
 • Bashkëpunim (gjithashtu në grup) në fusha të ndryshme: media, fotografi & film, etj.

Po, Jam i/e interesuar »

Mjekë, infermierë

 • Kontrolle mjekësore & trajtime jashtë vendit, trajnime profesionale (p.sh. në klinikën tonë në Shqipëri)
 • Konsultim, seminare & trajnime me personelin tonë me tema të ndryshme 

Po, Jam i/e interesuar »

x
Për të siguruar një eksperiencë më të mirë për ju, ne përdorim „cookies” në faqen tonë mësoni më shumë OK
Nach Oben