NEHEMIAH GATEWAY Albania

    

Partnerët tanë në edukim

Institucionet e mëposhtme janë partnerë të Shkollës NEHEMIA

 

Shkolla Landheim Schondorf

Schondorf, Gjermani 

 

 

www.landheim-schondorf.de »

Shkolla „Private Evangelische Volksschule Hof“

Hof, Gjermani

 

 

www.evangelische-schule-hof.de

 

Shkolla „Staatliche Fachoberschule / Berufsoberschule Hof“

Hof, Gjermani

 

 

Nach Oben