NEHEMIAH GATEWAY Albania

    
Edukim »  Organizata » 

Anëtarësim

Nehemiah Gateway Albania është anëtare në organizatat e mëposhtme.

 

Shoqata Gjermane e Industrisë dhe Tregtisë në Shqipëri (DIHA)

Tiranë

 

www.diha.al »

 

Vëllazëria Ungjillore e Shqipërisë

Tiranë

 

www.vush.al »

 

Albanian Encouragement Project (AEP)

Tiranë

 

www.aepfoundation.org »

Nach Oben