NEHEMIAH GATEWAY Albania

    

Vende vakante

Jeni të interesuar dhe motivuar për të bashkëpunuar? 

Aplikoni tani:

Drejtor i Shkollës Nehemia

në Bucimas, Pogradec

______________________________________________

Are you interested and motivated to work with Nehemiah Gateway in Albania?

Then apply now! 

Postion: 

Nehemia School Director

in Bucimas/Pogradec, Albania

 ______________________________________________

Dërgoni aplikimin tuaj te:
Human Resources Department Albania
Renato Preza

hr-al(at)nehemiah-gateway.org   

 

Nach Oben