NEHEMIAH GATEWAY Albania

    

Qëllimet

Qëndrueshmëria

Mbi të gjitha, ne duam t’u ofrojmë njerëzve me nevoja të veçanta sociale mundësinë për të ndërtuar ekzistencën e tyre të qëndrueshme. Më pas, ata mund të krijojnë ose së paku të mbështesin një komunitet lokal të qëndrueshëm në shoqëritë e tyre përkatëse, të mbështetur në norma dhe vlera të besueshme.

Të ndihmojnë njerëzit të ndihmojnë vetveten

Duke krijuar dhe mbështetur projektet „Të ndihmojmë njerëzit për të ndihmuar vetveten“ në vende të caktuara, ne duam të kontribuojmë në krijimin e mjediseve të përshtatshme të jetesës, duke u dhënë njerëzve struktura të besueshme edhe brenda vendit të tyre.

x
Për të siguruar një eksperiencë më të mirë për ju, ne përdorim „cookies” në faqen tonë mësoni më shumë OK
Nach Oben